POWER DISTORTION 2:6 Dyader

LOUISE DAHL-LINDVALL

Louise Dahl Lindvalls performance PD 2:6 Dyader består liksom titeln antyder av två delar, två kroppar. Hennes egen och besökarens. Detta är utgångspunkten. Närvaron av två personer, rummet och den raka linje som finns att förhålla sig till i detta rum.

En eftermiddag i april 2008 begav sig en man hem från arbetet för att laga middag åt sin familj. När han kliver på tunnelbanan vid Mariatorget fångas hans uppmärksamhet genast av två damer i 30-årsåldern med var sitt barn. Skrattande och fullt påklädda är de i full färd med att svinga sig runt en av tågets många fristående stänger. Mannen får panik och ringer bestört till SL för att anmäla saken. Striptease i tunnelbanan! rapporterar mannen mycket upprört. Med barn!

Något i detta scenario har alltså skickat honom rakt ut i förnuftets periferi.
Låt oss anta att det rör sig om en illa utredd sexualskräck. Jag skriver illa utredd eftersom något explicit sexuellt överhuvudtaget inte fanns att utläsa i den sorglösa svängomen runt stången.

Kvinnornas förfarande var fullkomligt juckfritt, saknade varje form av sexuella anspelningar och inga klädesplagg var på väg att lämna deras kroppar. Sannolikt måste det alltså ha varit den tungt konnoterade stången som skapat en så kraftig stressreaktion hos mannen. Detta vertikala streck, som i sig själv saknar både ideologi och intention, men som blivit ett av alla de objekt som har kommit att signifiera vår samtids till synes outtömliga skräck för erotik, Denna skräck mest synlig inför dessa 'lägre' former av skönhet och förförelse. Nu är det naturligtvis inte omöjligt att föreställa sig att mannen i fråga led av den mycket utbredda klådan som stavas allmän rättrådighet i upphettad förblindning med dunkel skruv – Det är ju som bekant en ganska utbredd åkomma hos stora delar av befolkningen. Men det intressanta här är att sexualskräcken hos vår rapportör, och kombinationen kvinna - stång, med hela dess patriarkalt påladdade värde, tyckts stå så alldeles i förgrunden. Ja, rent av verka så paralyserande på hans förnuft att han inte ens förmådde klä sin moralistiska ingignation i tympligare och bekvämare argument. Till exempel att dansen skulle kunna knuffa till en medpassagerare om det föll sig olyckligt. Eller att kvinnornas skratt var störande. Ja, vad som helst. Nej, mannen var i panik och kunde inte tänka klart.


Nu har konsten aldrig haft till hvuduppgift att få oss att tänka klart, men att tänka nytt och beröras på ett personligt plan.Genom att skapa en intim situation där besökaren på samma gång är utsatt, akut delaktig och anförtrodd att förvalta konstverket tar sig Dahl-Lindvall an uppgiften att tillsammans med betraktaren omförhandla långtråkiga och fördummande överenskomelser i språket i vid mening och göra generaliseringar specifika och mångbottnade.

Totalt ges 20 unika sessioner på Konstnärshuset i Stockholm under torsdagskvällarna i april månad.
Följande bokningsbara tider finns tillgängliga:

Torsdagen den 5 april kl 21.00, kl 21.15, kl 21.30, kl 21.45 och kl. 22.00
Torsdagen den 12 april kl 21.00, kl 21.15, kl 21.30, kl 21.45 och kl. 22.00
Torsdagen den 19 april kl 21.00, kl 21.15, kl 21.30, kl 21.45 och kl. 22.00
Torsdagen den 26 april kl 21.00, kl 21.15, kl 21.30, kl 21.45 och kl. 22.00

OBSERVERA ATT SESSIONERNA ÄR FÖR EN PERSON ÅT GÅNGEN OCH MÅSTE FÖRHANDSBOKAS SENAST 3 DYGN INNAN genom att skicka ett mail till: distortionandpower@gmail.com

I mailet uppger du ditt namn, önskad tid (gärna flera alternativ) samt ett telefonnummer vi kan nå dig på. Invänta bekräftlese på att och när du är välkommen.

Först till kvarn gäller! Boka omgående!

GRATIS INTRÄDE.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING.

 

 

THESE ARE NO PHOTO
PERFORMANCES BY
LOUISE DAHL-LINDVALL