POWER DISTORTION 2:3

OBYGGDA HUS
MAY WOODHOUSE

I Konstnärshuset/SKF:s bås på Supermarket Artfair 2012 möter du den fiktiva karaktären May Woodhouse (f.1872) av konstnären Åsa Elieson.

May, uppkallad efter en möjlighet, är till vardags bosatt på ön Samonzora, varifrån hon bloggar och där hennes far är kolonisatör. När May uppenbarar sig på Kulturhuset i Stockholm kan du besöka henne för att över en kopp te erbjudas dolda budskap och personliga instruktioner och samtala med henne om ett hus som skulle kunna byggas av konstnärer, för konstnärer, om farhågor och om förhoppningar.

Performancen bygger i stor utsträckning på autentiska anekdoter, politiska skeenden, motsättningar och valfrändskaper som präglat Konstnärshusets drygt hundraåriga historia.

Besökaren på årets Supermarket inbjuds till förra sekelskiftet för en pratstund och för att fantisera om ett nytt konstnärshus mitt i centrala Stockholm.

Sessionerna är för en besökare åt gången och kan förhandsbokas på plats vid Konstnärshusets bås under mässan, eller innan, genom att kontakta May Woodhouse via may.woodhouse@gmail.com och föreslå en tid under Supermarkets öppettider:  

Fre. 17 februari kl.11-22
Lör. 18 februari kl 11-20
Sön. 19 februari kl 11-18

Inträde Supermarket Artfair: 100 sek.

Varmt välkommen!

May Woodhouse finns på Facebook och rapporterar från Samsonzora på: www.maywoodhouse.blogspot.com

THIS IS A NO PHOTO PERFORMANCE BY ÅSA ELIESON.