POWER DISTORTION 2:2:1

KONSTNÄRSKLUBBEN

I januari 2012 sammankallar konstnären Ruben Wätte för första gången sitt gatugäng KONSTNÄRSKLUBBEN för att fortlöpande under våren utföra en serie interventioner på tongivande konstinstitutioner runt om i Stockholm.

Nedslagens exakta tidpunkt förblir oannonserade, men råkar du vid tillfället besöka institutionen kommer du att kunna känna igen gänget på dess attribut och på den ointagliga attityd som präglar gemenskapen.

Exkluderande manliga gemenskaper, som exempelvis motorcykelgänget Hells Angels eller gatugängen i South Central i Kalifornien, väljer ofta att tydligt manifestera sin makt i form av emblem och klädkoder att använda som verktyg vid utpressningar och annan kriminalitet.

Andra sammanslutningar väljer motsatt strategi för att behålla sin enkönade och exkluderande maktposition. Som exempel på detta kan nämnas den exklusiva herrklubben Konstnärsklubben som huserar på Konstnärshuset i Stockholm. Klubben använder sig av denna motsatta strategi som går ut på att istället dölja och förneka sin makt och sitt inflytande för att på så vis bibehålla positionens privilegier.  Wättes gäng med samma namn har haft denna enkönade maktklubb som förlaga – men arbetar i kläder baserade på gatugängens signalsystem.

I Wättes performace och föregående interventioner kommer exkluderande föreställda gemenskaper att utmanas och undersöka. Inte bara hur dess osynliga gränser reproduceras i det tysta, utan även den outtalade acceptansen bland de exkluderade som gör gemenskapen möjlig.

Som avslutning på dessa sociala experiment intar KONSTNÄRSKLUBBEN Konstnärshuset en kväll i maj. (Datum annonseras då i god tid.) I en performance kommer de då återigen framträda som KONSTNÄRSKLUBBEN och få gränsen att framträda i rummet, för att därefter kliva ur rollen och dela med sig av de erfarenheter som projektet genererat och kontextualisera den gräns som så effektivt omsluter KONSTNÄRSKLUBBEN.