POWER DISTORTION 1

sofia_ekström

PD1 (2011) gällde video som installation och arkitektoniskt element. De rumsliga aspekterna av mediet togs till vara när PD1 fem kvällar under vårvintern intog hela Konstnärshuset.

Byggnadens barocka och lätt surrealistiska karaktär av venetianskt palats mitt i centrala Stockholm, samt detta kårhus ytterst ojämlika och odemokratiska ägar- och ansvarsförhållanden, utgjorde grund och spelplats åt en utställning om maktrelationer och maktens arkitektur och mekanismer. PD1 leddes och curerades av Åsa Elieson.

 

Power Distortion 1 (25 februari - 3 mars 2011)
Artikel om Power Distortion - DN På Stan
Vernissagekort

Medverkande konstnärer:
Laercio Redondo/Laura Eber – The Glass House
Klara Lidén – Bodies of society
Sofia Ekström – Fadersporträtt
Åsa Elieson – Ord, bara ord
Ebba Bohlin – Vändningen
Kira Carpelan – Untitled
Tina Nykvist – Fraktlåda
Leif Elggren & Kent Tankred ( Guds söner ) – Makten är din!

Sektionen på Facebook


Grafisk form PD1: Henning Trollbäck