PD2 (2012) avhandlar performancekonsten. Förhållande till makt, representation och dokumentation undersöks och utmanas, liksom performancekonstens status och identitet i förhållande till angränsande konstfält så som teater, litteratur, musik och dans. 

Frågor om objektivitet och subjektivitet kommer att vara centrala när PD2 experimenterar med alternativa former för dokumentation. Alla former av fotografering och videofilmning av seminarier och performance inom ramen för projektet unanbedes. Detta dels för att inte förråda närvaron och  skapa en vägg mellan “scen” och “besökare”, dels för att undvika ikoniserade och förment objektiva dokumentationer som ofta fungerar som oskadligörande av performancekonstens subversiva potential. Istället knyts två författare, Stig Larsson och Lili von Wallenstein, till PD2. Deras uppdrag blir att under processens gång bidra med sina högst subjektiva  reflextioner av händelserna.

Om dokumentation ofta handlar om ett senare-objektivt-utifrån, handlar performance många gånger om ett just nu-subjektivt-inifrån. Vilka svårigheter och möjligheter innebär detta med rådande kapitalistiska strukturer som fond? Vilket utrymme kan skapas för de aktörer som hellre talar med än talar till? För de som i sin konstnärliga gärning är mer upptagna av interaktivitet än föreställning, snarare av händelseförlopp än av produkt? Hur kan vi arbeta för att händelserna som utspelar sig inom ramen för PD2, och som kallas performance, inte blir oskadliggjorda i samtiden trots att de ofta verkar på tvärs mot rådande normer om budskap, definition och spridning? Hur ser villkoren för performancekonst med maktkritiskt perspektiv ut idag?

Den 5 december 2011 tjuvstartarde PD2 med ett seminarium I Stora Galleriet på Konstnärshuset. Seminariet hölls i regi av performancekonstnären Iris Smeds. Denna händelse utgjorde startskottet för PD2 som sedan löper under vårterminen med ca. ett performanceprojekt per månad och avslutas med ett sammanfattande seminarium och stor fest på Konstnärshuset fredagen den 1 Juni.

PD2 genomförs med stöd av Sektionen/Skf, Kulturbryggan, Kulturrådet, ABF och KRO/KIF och leds och cureras av konstnären Åsa Elieson med assistans av Martin Ålund.

Medverkande konstnärer:

Iris Smeds
Åsa Elieson
Ulrika Sparre
Mor & Jerry (Kjersti Vetterstad och Monica Winther)
Louise Dahl Lindvall
Ruben Wätte
W.E.A.N. (Erik Berg, Alexander Hall, Gustaf Iziamo, Iggy Malmborg och Johannes Schmit)