POWER DISTORTION 4 – THE BLACK BOX

Äntligen är det dags att släppa utgåvan som skildrar arbetet med performanceprojektet PD 2.

För att finansiera ett så omfattande projekt som PD 2, på ett så komplicerat och splittrat konstområde som den performativa praktikens krävs projektbeskrivningar som snarare förråder än speglar planerna. I de stora institutionernas ansökningsformulär tvingars man som radikal konstnär till ett språkbuk och en beskedlig överskådlighet som snarare signalerar riktigt dålig och förnuftig konst. Alla verkliga intentioner framstår i dessa typer av formulär som rena brister. Lyckligtvis klarade Power Distortion av denna balansgång över avgrunden och behöll integriteten hos projektet och förblev konsten trogen. Men det går inte att hålla tillbaka berättelserna om det egentliga hur länge som helst.

Power Distortion 4

Utgåvan ges ut som en artist book på Bokbål förlag och innehåller 75 färgfotografier. Fotopappret och kameralinsen har används som ett direkt uppror mot Power Distortions eget regelverk. Under performanceprogrammet PD 2 förelåg ju som säkert bekant ett villkorslöst fotograferingsförbud för såväl konstnärer som besökare. Texterna som fotografierna i denna svarta låda – PD 4 - ger uttryck för är skrivna av konstnären och projektledaren Åsa Elieson men består också av de texter som skrevs av de två författare – Lili von Wallenstein och Stig Larsson – som var knutna till projektet för att ombesörja projektets dokumentation i text under det halvår PD 2 utspelade sig. Vissa opersonliga språkliga byggnader som kringgärdat det stora och ambitiösa projektet PD 2 finns också med. Detta främst för att åskådliggöra och kontrastera de mera oförblommerat personliga erfarenheter som i själva verket är all stor konsts förutsättning, men också för att ge kropp åt den vardagliga paradoxen mellan konkurrensduglig professionalitet å den ena sidan och personlig katastrof och ohanterbar fanatism å den andra som varje konstnär av idag tvings att härbärgera.

Power Distortion 4 – The Black Box utkommer i 36 exemplar. Inga blädderex. Ett exemplar kostar 100.000 SEK och är i originalskick gediget förseglad. Innehållet går inte att ta del av utan att bryta förseglingen.

Under releasefesten på Konstnärshuset den 28 november 2014, med start klockan 19 i Stora Galleriet, vån. 2 på Smålandsgatan 7, kommer besökare att ges möjlighet att verbalisera innehållet på plats. Därtill kommer några jokrar att tillgängliggöras för den kapitalsvaga besökaren. Därefter finns exemplaren ute på marknaden och kan beställas genom t ex Adlibris eller direkt från förlaget för 100 000 SEK.

ISBN: ISBN 978-91-86385-27-9

www.bokbal.se

Power Distortion 4

Tack till: Sektionen/Skf och Längmanska kulturfonden