POWER DISTORTION 2

Ger en serie konstnärliga verk som kan kopplas till begreppet performance. Förhållande till makt, representation och dokumentation undersöks och utmanas, liksom performancekonstens status och identitet i förhållande till angränsande konstfält så som teater, litteratur, musik och dans. (Läs mer)

Curatorial statment

PROGRAM: