Ett anarkistiskt demokratiprojekt med konstnärlig handling som metod. Power Distortion syftar till att ifrågasätta gängse strukturer och trycker på distortionknappen varhelst stentrianmässig power ansamlats och organiserats på ett förutsägbart, långtråkigt och förtryckande sätt. Power Distortion är handling på det bildkonstnärliga området och verkar genom högkvalitativ konst som just handling, inte som vara eller valuta. Power Distortion verkar subversivt för att perforera allt vad "den stora berättelsen" heter och drar genom sin framfart upp virvlar av multipla, motsägelsefulla, subjektiva utsagor som utgör själva förutsättning för demokrati, mångfald och delaktighet.

Power Distortion som varje år tar sig an olika genrer och gränsland inom bildkonsten skapades och drivs av konstnären Åsa Elieson

PARTNER:

www.konstnarshuset.com